Hanke-esittely

FLARE henkilöstö. Siiri Juvonen (alarivi vas.), Tiia Nurminen, Riikka Heikkilä, Jenni Puttonen, Maria Paananen (keskirivi vas.), Sanna Vuorinen, Jonna Salminen, Mikko Aro, Kenneth Eklund (ylärivi vas.) ja Tuire Koponen.

Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus -hanke
Rahoitus Suomen Akatemia 277340; 9/2014-8/2018

FLARE (FLuency Arithmetic REading)

Tutkimus on osoittanut, että lukemisen ja aritmetiikan taitojen oppimisen erityisvaikeudet koskevat usein samoja lapsia. Ongelmien päällekkäistymisen taustatekijät ymmärretään kuitenkin vielä huonosti. Sujumattomuus, eli hitaus, on tyypillinen piirre sekä lukemisen että matematiikan erityisvaikeuksissa, ja voi haitata pahoin menestystä opinnoissa. Taitojen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitetty varsin vähän huomiota, erityisesti näiden ongelmien päällekkäistymistä tutkittaessa.

Hankkeessa tutkitaan lukemisen ja aritmetiikan taitojen sujuvuuden kehitystä sekä sujuvuusongelmien taustaa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa taitojen sujuvuuden kehityksestä ja kehityksen ongelmista sekä matematiikan ja lukemisen vaikeuksien päällekkäistymisestä.

Hankkeessa on kolme osatutkimusta:

  1. Sujuvuusongelmien päällekkäistyminen
  2. Lukemisen ja aritmetiikan sujuvuuden kehitys
  3. Lukemisen ja aritmetiikan taidoiltaan sujumattomien lasten tehokas tukemiseen koulussa.

Asiasanat: lukemisvaikeus, matematiikan oppimisvaikeus, sujuvuus, komorbiditeetti, oppimisvaikeus